...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިފޮޅުން
މ.
(1) ގައިގެހަން ތޮށިތަކެއްހެން ނެއްޓުން.
(2) ގަސްގަހުގެ ތޮށި ހިކިގެން އަމިއްލައަށް ނެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮށިފެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ