...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިތެޅުން
މ.
(1) ދިޔަވަރު ހިކިފައި އޮންނައިރު ފަރުމަތިން މަސްހިފުން.
(2) މުރަނަތޮށި ހުންނަ ދަނޑިފަދަ ތަކެތީގެ ތޮށި އެއްޗަކުން ތަޅައިގެން ނެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ