...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިލުން
މ.
(1) ތޮށިހެދުން.
(2) ކުކުޅުފަދަ އެއްޗެހީގެ ބަނޑުގައި ހުންނަ ބިހުގައި ހަރުތޮށި އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްތޮށިލުން . ކުރަމަގާލިލުން . ވެދުމާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ