...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިގަނޑު
ނ.
(1) ރަށެއްގެ ވަށައިގެން ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްފަރާތެއްގެ މޫދުތެރޭގައި ގަލުން ލެވިފައިވާ ފާރުގަނޑު.
(2) ބިހުގެ ބޭރުގައި އޮންނަ ހަރުބައި.
(3) ގަސްގަހާއި މޭވާގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށް އޮންނަބައި.
(4) ވެލަޔާއި އިއްސާއި ކަކުނިފަދަ ދިރޭތަކެތީގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށް އޮންނަބައި.
މަޖާޒު:
(5) ޙަޤީޤަތް ފޮރުވުމަށްޓަކައި ބޭރުން ދައްކައިގެންއުޅޭގޮތް.
(6) މީހެއްގެ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލު ގެންގުޅޭ ހަނިދާއިރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުކަކުނި . ހައްތޮށި . ހިތިބަދަން . ނައިބޮލި . ނާށި . ނާށިގަނޑު . ނާޑަބަރޮވަލަ . ނިއަފަތި . ނިޔަނދުރު . ރަންފަޅޯ . ރަތްގޮވި . ރާޅުފޮށި . ރިނދަ . ބަރުވަލިފޫޅު . ބަރުވެލި . ބަރުވެލިތޮށި . ބައްބެނު . ބޮށިގަނޑު . ބޮނބި . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ބޮޑުކުރިކައްޓަލަ . ބޮޑުކެޔޮ . ބޮޑުފިނިހައް . ކަނޑުކަކުނި . ކަދޫ . ކުރުކުރު . ކޮޅުވަން . އަނޯނާ . އަލަނާސިބޮލި . އިރިވަން . އޮށިގަނޑު . ވަލުކަކުނި . ވާޓަރު . ވިހަގިގުނި . ވެލާބިސް . ވޮނިގަނޑު . މަލަބާރީކެޔޮ . މަޑުކަކުނި . މާޅޮސްކެޔޮ . މާކުނބުރު . މިރިހިގޮނު . ފަންތޮށިބަޑި . ފައިކަށި . ފުޅަފި . ފެންކައްކާބޮލި . ފެޅުން . ފޮއްގަސް . ތިނޯސްނާޅި . ތުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ