...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިޖެހުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ބާލައި އެހެލާއިރު ފަށަންދަށަށް ރޯގަހުގެ ތޮށިލެއްވުން.
(2) ވަޅިއެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑިއަކުން ތޮށިފިލުވުން.
(3) މަޖާޒު:
(ސ) ކުޓުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ