...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮނަ
ނ.
(1) ގޭގެވަސް ހަރުކުރުމަށް، ތާވަކަރަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ކަނި.
(2) ދަނޑުމަތީ ފަޅާ ވިނައާއި ކުދިގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ބަނޑުކަނި . ބަނޑުފައިދޮށް . ބިންބިމަރުވާ . ކަތިކަނި . ކުޅޭކުޅޭކަށިކެޔޮ . ވަހަކާނި . ވަހުކާންނު . ވަސް . ވަސްކަނި . ވަސްކޮޅުއެރުވުން . ވަސްތޮނަ . ވިނަ . ތާވަކަރު . ތޮނަޖެހުން . ތޮނާޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ