...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮނަކަނި
ނ.
ފުރާޅުގެ ވަސް ބާއްވަން ތާވަކަރު މަތީގައި ކޮޅަށްޖަހައިފައި ހުންނަ ވަކަރުބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަހަކާނި . ވަހުކާންނު . ވަސްކަނި . ތޮނަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ