...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮރާ
ނ.
ވެލެއްގައިއަޅާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ހުންނަނީ ދެވައްތަރެކެވެ.
އެއްވައްތަރަކީ، ފިތްޖެހި ތޮރައެވެ.
އަނެއްވައްތަރަކީ އާދައިގެ ތޮރައެވެ.
ތޮރާ ހުންނަނީ ހިމަދިގުކޮށެވެ.
ބައެއް ތޮރާގައި ފެހިކުލައިގެ ރޮނގެއް ދެމިފައި ހުރެއެވެ.
މިއީ ފެހިކުލައިގަ ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ތޮރާ ހިކުމުން އެތެރޭގައިވާ ނަރުބޮނޑި ގައި ތޮރާފަތުގައި ފަސްތުނޑު ނުވަތަ ހަތްތުނޑު ހުންނާނެ އެވެ.
މިފަތް ހުންނާނީ ރާޅުކޮށް ފެހިކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިތޮރާ . ނަރު . ބޮޑުކެކުރި . ބޮޑުތޮޅި . ކޯވަޅަ . މަސްހުނި . ފިއްތެއޮބަޑި . ފިތްޖެހިތޮރާ . ތޮރާ . ތޮރާބޯޓު . ތޮރާތޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ