...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮރާބޯޓު
ނ.
ވައިގެތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް.
މީގެ ސިފަ ވައްތަރުވާނީ ފަލަ ތޮރަޔަކާއި އެވެ.
ދުވާނީ އިންޖީނުގެ ހަކަތައިންނެވެ.
މަތީގައި އޮންނަނީ އެތެރެއަށް ގޭސްއަޅައިފައިވާތީ ވަޔަށްވުރެ ލުއިކަމުންނެވެ.
ތޮރާ ބޯޓުގައި ފިޔަފަތެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ދަތުރުކުރާ މީހުން ދަތުރުކުރާނީ ހަމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ކޮށިގަނޑެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ