...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮރާތޮޅި
ނ.
ކަނޑުގައިއުޅޭ ތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މިތޮޅި ތޮރަޔަކާ ވައްތަރުގޮތެއްހުންނާނެއެވެ.
މިއީ އަނގަބޮޑު ތުންގަނޑު ކުރު ތޮޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮރާތޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ