...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮރުފާކަށި
ނ.
އެކިއެކި އެއްޗިއްސާއި ތަންތަން ތޮރުފުމަށްޓަކައި ހަދައިފައި ހުންނަދަގަނޑު ކައްޓެއް.
ކަށީގެ ކޮޅު ވަރަށް ތޫނުވާނެއެވެ.
ކަށި ހުންނަނީމުށްގަނޑެއްގައި އިންދާފައެވެ.
މިއީ އަތުން ދެއަތަށް ދެއަތަށް އަނބުރަމުން ތޮރުފާ ކައްޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮރުފަންކަށު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ