...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮރުފުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ލޯވަޅެއް އެޅުން.
(2) އެއްޗެއް ފޫދުއްވުން.
(3) މަޖާޒު:
ނުބެހޭ ކަމެއްގެ ތެރެޔަށް ވަނުން.
(4) (ބދ) ފޮނުވަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅުހެރުން . ވިދިތޮރުފުން . ވިދުއެޅުން . ފަސްދަމާތޮރުފުން . ފޫދުއްވުން . ތޮރޮހުން . ތޮރޮފުން . ލުހެޖެހުން . ލޯވަޅުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ