...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮޅި
ނ.
(1) ބައެއް ގަސްގަހާއި ބައެއް ވެޔޮވެލުގައި އަޅާވައް.
މި ހުންނާނީ ޢާއްމުކޮށް ދިގުކޮށް ފަތާކޮށެވެ.
އެތެރޭގައި އޮށްތަކެއް ހުންނާނެ އެވެ.
(2) ކަނޑާއި ފަރުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހިމަދިގު މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަރުތޮޅި . ހިބަރުތޮޅި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިމަހޯއްދުން . ހިމެރި . ހިތިބަދަން . ހުލި . ހުލިވުން . ހެލެނބެލި . ހޮނޑުމިޔަރު . ނާނަކަޓާ . ނާޒުކު . ނޭފަތްތޮޅި . ރަނގަރަނގަތޮޅިމުރަނގަދެތޮޅި . ރިހަމިރުސް . ރީނދޫތޮޅި . ރޫޅޭތޮޅި . ރޯމިރުސް . ބަނބު . ބަކުރު . ބަދެޅި . ބަޓަރުބޯންޗި . ބަޓަރުތޮޅި . ބާމިޔާ . ބިޅިހެނބެރި . ބުޅިކޫޑުހޯފު . ބުދަތޮޅި . ބުލޫކިޔާ . ބޭސްކަރަ . ބޮޑުތޮޅި . ބޮޑެލި . ބޯށިގަނޑު . ކަށިނޫތޮޅި . ކަނޑިތޮޅި . ކަނޑޫ . ކަންފަތްތޮޅި . ކަފަތޮޅި . ކަފާސްތޮޅި . ކަފުރުތޮޅި . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކަސްތޫރި . ކާރައްކަ . ކާފަރުތޮޅި . ކާފޫރުމެޓާ . ކާފޫރުތޮޅި . ކުރެހިތޮޅި . ކުޅަނދިލިމާ . ކުޅަދިލިމައު . ކުދިންކުޅޭކަރަންފޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ