...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮޅެންބަކުޑި
ނ.
(މ) ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިއީހިސާބަކަށް ކެހެރިހުންނަ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގައި އަޅާތަކެތި ފޭރާމުގައި ޖެހުމުން ފޭރާމުގައި ތަތްލައިފައިހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ