...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮއްތޮއް
ނ.
(ގ.) ޅަކުދިންގެ އަތުގައި އޮންނައެއްޗެއް.
އެކުއްޖަކުނުރޮއްވައި އަތުލައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ