...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮއްޑޫބެރު
ނ.
އިހުގައި ތޮއްޑޫ މީހުންޖަހައި އުޅުނު ދަނޑި ބެރުގެ ވައްތަރެއް.
މިބެރު މާލޭގައިވެސް ޖަހައި އުޅެއެވެ.
މިބެރު މޮޅަށްޖަހައި އުޅެނީ ދުންމާރީ އާއި ތާޅަފިލި ފުމެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅިބެރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ