...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮއްޓާ
ނ.
(ގ.) ތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިތެޔޮ . ކަހަނަލަ . ވީހަނޑޫ . މޫދު . ފަރުދާބަގީޗާ . ފަޅައި . ފަތުކެއްކިއުއި . ފަތުކެއްކިފޮށާ . ފަސްކުޅި . ސީނިސަންބޯލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ