...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮފި
ނ.
(1) ބޯނިވާކުރުމަށް އަޅާއެއްޗެއް.
އާންމުގޮތެއްގައި މިހަދައިފައިހުންނަނީ ވަށައިގެން ނުވަތަ ކުރިމަތީން ނިތްގަނޑެއް ހުންނަގޮތަށެވެ.
(2) (މަލިކު) މަތިކަން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިތްގަނޑު . ތޮއްޕި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ