...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޯ
އ.
(1) ސުވާލު އަކުރު ކަމުގައިވާ " މާތްކުރަން ބޭނުންކުރާގޮތް.
(2) އޮޅުން ފިލުވުމުގެ މާނައިގާ ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) މިމަހު ހަނދު ފެނޭތޯ ކަލަންޑަރު ބަލާށޯ (3) (ގ..) ކަލޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބެލުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހުކުރު ހިނގުން . ހެއިބެލުން . ހޭބެލުން . ހޯދުން . ނަވަގެއްލުން . ނަސްރުފުޅި . ރާތާ . ރެކީ . ބަނދަރުކެހުން . ބައިކުރަންފެހުން . ބައިކުރުން . ބައިތޯލާ . ބެރެބޭވުން . ބެލުން . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ކަށިކުޅުން . ކަންގަނޑު . ކާޕީ ދެލި . ކިހާ . ކުޅަނދު . އަރިކެނޑި . އަރިކެނޑުން . އަޅައިކިއުން . އައުންސު . އަތްތޮޅުވުން . އިލޮށިޖެހިކެޔޮ . އެހެންތޯ . އެނބުރުން . އޯޑިޓްކުރުން . ވަކަރުޖެހުން . ވައިމަތިބެލުން . ވަތްހެޔޮތޯބެލުން . ވަތްބެލުން . ވަޑިފަތި . މަރުދުރު . މައިހެލުން . މަތިއޮމާންކުރުން . މަސައްކަތްހޯދުން . މާޝާ . މުޑިނެގުން . ފައިގައިތަޅާ . ފަލީތާލުން . ފަސްހަނގުރާމަބެލުން . ފަސްކުޅަނދު . ފަސްމައިގަނޑުވިޔަ . ފާސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ