...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޯރާފަނި
ނ.
ރާޅުޖަހާ ހިސާބުން ނަގާފަންޏެއް.
މިއީ ކިރުކުލައިގައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޯރާފާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ