...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޯއްޗެއް
އ.
މީހަކު އަހާލާ އެއްޗަކާއި މެދު އެކަމާ ޔަޤީންކަން ނެތްކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ