...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޯތް
އ.
މަގުމަތީގައި ތަކެތިވިއްކާ މީހުން އެތަކެތި ވިއްކުމަށް ގޮވައިއުޅޭގޮތް.
މިސާލު:
ވަޅޯމަސް ގަންނާނެއްތޯތް!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޯތް . ތޯތްގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ