...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޯޑުވުން
މ.
މުންޑާއި ކަނޑިކިފަދަ އެއްޗެހީގެ ދެކޮޅު ގުޅުވުމުން ފަހާފެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިކުރަންފެހުން . ތޯޑާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ