...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަހުން
ކއ.
(1) ކަމެއްގެ ވަގުތަށްވުރެ ފަސްވެގެން.
(2) އަވަހަށް މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޅުބޯވަޅި . ބޮޑުލަކި . ކެޔޮޅުރޮއްވި . ވަކަ . މަޑުމަޑުން . ފަހުން . ފަނިހިރޭހެންހިރުން . ދަމަކުން ބަޑިއެއް . ދިލަފޯރުން . ދޮންރުއް . ތައްމަސް . ތަތްމަރުތާޅަފިއްޔާ ދިއުން . ލަހަލަހައި . ލަހަލަހެން . ލަހެން . ލާރިފެލާ . ޒަވިރަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ