...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަނބުރާން
ނ.
ކޮޅަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ކޮޅަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކި ހިސާބުގައި ހަރުކޮށް، ބިމަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް މުގޫކޮށްފައި ހުންނަ ވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަންޑޭލަ . ލަނބުރާންދަގަނޑު . ލަނބުރާމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ