...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަނގަ
ނ.
(ޅ) ނަގުލުގައި ނަރުވާއެއް ހުންނަ ތުން ފަތިކޮށް ހުންނަ ތޮޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާރާ . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބައިންވަޅުމާ . ބޮލުރޮދި . ބޮޑުލަކި . ކޮނޑުވަޅު . އެއްލުން . އޮނިގަނޑު . ވަންދޮށަށްދިއުން . ވަކިގަނޑު . މަޑި . ފިނދު . ފިނދުލުން . ފުލަށް މަޅިބޭލުން . ފެހުރުގުންޑާ . ދުނިގަނޑު . ތެލަގެ . ލަކިބޭލުން . ލަކިއޮއްޓުގަނޑު . ސޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ