...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަނގިރި
ނ.
މާގަނޑުލީ ކުރުދަނޑިޔާއި މާފަތަި ހިފައިގެން ބެރުޖަހައިފައި ލަވަކިޔަމުން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑިޔާ ލަނގިރި . ބަނޑިޔާޖެހުން . ކުރުދަނޑިޖެހުން . ފޯގަ . ލަނގިރިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ