...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަނަތަ ފުރަ އަންތަ މަންތަ
"ލަނަތަ ފުރަ އަންތަ މަންތަ" ނއ.
(ބދ.) ބުއްދި ކާމިލުވެފައިހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަނަތަ ފުރަ އަންތަ މަންތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ