...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންކަނާ
ނ.
(ޏ) ހަރުގެ އަޅާއިރު ފައިދޮށް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދެފަރާތުން ބިމަށް ޖަހައިފައި މަތީކޮޅު އައްސައިގެން ފުރާޅު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ދިގު ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަފަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ