...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންކީ
ނ.
(ސ) ދޮން ދޫނީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އަވިއްސަށްވުރެ ކުޑަ އެއަށްވުރެ ޙަރަކާތް އަވަސް އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލަންނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ