...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންގަރި
ނ.
(ޏ) ބޮންތި ރަތްކޭލާއި، ކަށިކޭލާ އެއްކޮށްގެން ހަނޑުލު ފުށާއި ހަކުރު އަޅައިގެން ގުޅަވެށޭހައި ހަރުކޮށް ކައްކާފޮނި ކާއެއްޗެއް.
މިއީ އިހުގައި ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރާއިރު މަސައްކަތު މީހުންނަށް ކާންދޭން ކައްކާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ