...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންސިމޫ
ނ.
(1) މުލުގައި މީރުވަސް ދުވާ، ފަތް ހިމަކޮށް ހުންނަ ހުއި ފާޑުގެ ގަހެއް.
މިގަސް ވައްތަރުވާނީ ކާސިންޖީ ގަހާއެވެ.
(2) ލަންސިމޫގަހުގެމޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާފަރަބުރު . ކާސިންޖީ . ލަންސިމުލް . ލަންސިމުލްފަންކާ . ލަންސިމޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ