...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަންސިމޫގަސް
ނ.
ކާސިންޖީ ގަހާ ވައްތަރު ގަހެއް.
މީގެ މުލުގައި މީރުވަސް ދުވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާފަރަބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ