...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަބަޑި
ނ.
(ޅ) މަސްއައިނުގައި އަޅާ ދޫންޏެއް.
މިވައްތަރުވާނީ ބޮޑު ހޯގުޅާއާއެވެ.
މި ގިނައިން އުޅެނީ އިރުވައި މޫސުމުގައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނޑުފިއްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ