...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާ . ހިލަކިހުނު . ހިލަތިޔާގެބަލި . ނޫނު . ބުންބާއަލަ . ބޯކިރު . ކުއްލި . ކުއްލިތެޅުން . ތެލަނގަ . ލަކިބޭލުން . ލަކިޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ