...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަކިޖެހުން
ެލުން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ރިޔަލުން ވައިހުސްވެގެން ހަންޖަލަށް ދޫޖެހުމުން ދެފަރާތް ދެފަރާތަށް ރޯލުކުރުން.
(3) އޮޑިދޯނިފަހަރު ރާޅު ހުންނަ ތަނެއްގައި އަޅާފައި އޮންނައިރު ރާޅުގެ ސަބަބުން ވަލަށްވާންވެފައި އެވަލަށް ދޫޖެހޭވަގުތު އޮޑިދޯނިފަހަރަށް އެވަމުންދާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ