...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަކުނު
ނ.
(1) ހަށިގަނޑުން ހަލާކުވާ ތަނެއް ފަސޭހަވުމުން އެތަން އެނގެން ހުންނަ ނިޝާން.
(2) ލަކުޑިއާއި ދަގަނޑާއި މޭވާފަދަ އެއްޗެހީގައި ލިބޭ ގެއްލުމަކުން އެނގެން ހުރުން.
(3) މަޖާޒު:
އިންސާނާގެ ހިތުގައި ހަރުލައިފައި ހުންނަ ހިތްދަތިކަމުގެ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިވިދުރި . މިނާފުސް . ލަކުނުފުއްޕުން . ލަކުނުކަޅުކުރާބޭސް . ލަކުނެލުން . ލަކުނެހެދުން . ލަކުނެ . ލަކޮނެ . ލަކޮނެހެދުން . ލަކޮނެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ