...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަކުނުފުއްޕުން
މ.
ހަށިގަނޑުން ހަލާކުވާ ތަންތަން ފަސޭހަވެ ލަކުނު ލުމަށްފަހު ލަކުނު އުފުލިފައި ހުރުން.
މިހެން ހުރުމުން ދިވެހިން ކިޔައިއުޅެނީ ވައި ހިފައިފައި ހުރުމެވެ.
މިހެން ވުމަކުން އެތެރެ ނުބައިވުން ކަހަލަކަމެއް ދިމައެއްނުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ