...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަކުނުލުން
މ.
(1) ފާރުކޮޅެއް ނުވަތަ ކެނޑިފައި ހުރިތަނެއް ފަސޭހަވާއިރު އެތަން ފާހަގަވެފައި ހުރުން.
(2) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި އެއްޗަކުން ޖެހިގެން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަސަރު ހަމަލޮލަށް ފެންނަންހުރުން.
(3) މަޖާޒު:
ހިތުގައި ކަމެއްގެ ހިތި އަސަރު ބިންވަޅު ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަކުނެލުން . ލަކުނެހެދުން . ލަކޮނެހެދުން . ލަކޮނެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ