...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަކުސަނަ
ނ.
(ބ،ދ) (1) ލިބޭކަން.
(2) ހާސިލުވާ ހާސިލުވުން.
މިސާލު:
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި އޭނާއަށް 5އޭ ލިބުނުކަން އެއީ އޭނާ ހޯދި ލަކުސަނައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަކުސަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ