...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިހި
ނ.
(ދ) ލާހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ނަބީކަލޭގެފާނު . އަނދުންވަރުނަ . އިންޖީލު . މިޢުރާޖުއަރާވަޑައިގަތުން . ޙަވާރީން . ޤުރައިޝުވަންހަ . ޤުރްއާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ