...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިނޫފަރު
ނ.
ހިމޭނުން އޮންނަ ފެންފެން ގަނޑުގައި ހެދޭ ވެލެއް.
މީގެ މާފޮޅޭނީ ފެނުން މަތީގައެވެ.
ފަތްވެސް ހުންނާނީ ފެންމަތީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލޯފަރު . ލައިނޫފަރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ