...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިނޫފަރު މައު
ނ.
(1) ހިމޭނުން އޮންނަ ފެންފެންގަނޑުގައި ހެދޭ ވެލެއްގައި އަޅާމަލެއް.
މި މާފޮޅިފައި ހުންނަނީ ފެނުން މަތީގައެވެ.
(2) ލޮޓަސްމައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ