...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިބުރަރީ
ނ.
(1) ކުތުބުޚާނާ.
(2) ފޮތާއި ޓޭޕާއި ފިލްމް ފަދަ އެއްޗެހި ބެލުމާއި އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ތަރުތީބުން ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުތުބު ޚާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ