...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިބެދުން
މ.
(ހ،ބ) (1) ދެގަހެއް ނުވަތަ ދެގޮފިގަނޑެއްޖެހި ފިތިބާރުވެ ތޮށި އެރުން.
(2) ގުޅަފަދަ އެއްޗެހި ބައްދާއިރު ފުށްގަނޑު ރީތިކޮށް ބެދިފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ