...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިދިނުން
ޗެއް ކިޔަމުން ނުވަތަ ކިޔަވަމުން ދާއިރު ކުށެއް ކިއުނީމާ ނުވަތަ ބައެއް ދޫކޮށްލެވުނީމާ ރަނގަޅުގޮތް ކިޔައިލަދިނުން.
(2) އަނެކަކު އަޑުދަށުން ކިޔުމަށް، ނުވަތަ އިޤްރާރު ކުރުމަށްޓަކައި އެއްޗެއް ކިޔަވައިދިނުން.
މިސާލު:
(ހ) ޝަހާދަތް ލައިދިނުން.
(ށ) ހުވާ ލައިދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޯޑިކެނޑުން . ލައިދިނުން . ލެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ