...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިދެމުން
މ.
(1) އޮޑިފަހަރު އޮޑިކޮޅަށް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިގެން ދުރަށް ނަގިއްޔެއްގެ ބާލައި، އެނަގިލީގެ ވަލުގައި ހިފައި ދަމައިފައި އޮޑި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
(2) މީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ވަކިތަނެއްގައި ހަމަ ނުޖެހިގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ