...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިގަތުން
މ.
(1) ކަމެއް ދިމާވުން.
(2) ނޭނގިގޮސް އެއްޗެއްގައި ޖެހުން.
(3) ވަލެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ ކޮޅު އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް އޮޅައިލައި ހިފެހެއްޓުން.
(4) އަހަރާއި މަހާއި ނަކަތްފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފައިގަތުން . ހުޅަނގުވުން . ނަކައްލުން . ނަކަތްޖެހުން . ރާޅުޖެހުން . ބައްދައިގަތުން . ބިރިކައިގަތުން . ބުއްރާސްޖެހުން . އަތުއަޅުވައިލުން . އިރުވައިވުން . އޮބައިގަތުން . ވައިފޭރުން . ވަގުހިފުން . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ވިއްސާރަޖެހުން . ވެޑެލީގަތުން . މުގޫލުން . މޮޑެގަތުން . ފަޅުކެނބުން . ފުން . ފުންކަން . ފެލައިލުން . ފޭރިގަތުން . ފޭރުން . ދަންބަލައިގަތުން . ތެޔޮނާށިކާޅުގެންދިއުން . ގަދަރުއުފުލުން . ގުމުޓައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ