...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިގެން
ކއ.
(1) ހިމަނައިގެން.
(2) އެއްކޮށްގެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާ . ހަނާ . ހަނާކުރިމަސް . ހަކުރުފަނި . ހަކޮށި . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހަލުވާ . ހިކުން . ހިއްތަލަބަތް . ހިތި . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިލިފުށް . ހުނިފުރޭނުން . ހުއްބޮއި . ހުފީބަތެ . ހުތްމަސްކާށި . ހެރެޖެހުން . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހޭކިލުން . ހޭމަސް ހެލުން . ހޮނދި . ހޮޅުންއެޅުން . ހޮޓާ . ހޯރައެޅުން . ނަށާމައު . ނަނު . ނައަމްސޫފި . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނާށިމަރަވަޅި . ނާށިތާރަ . ނާނަކަޓާ . ނާނާބޭސް . ނާބަބޭލުން . ނާސްތާރޮށި . ނުސްޚާ . ރަންގުލީރަޙުމަތް . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ރަފޫ . ރަފޫކުރުން . ރަތްވިލާއޮއްސުން . ރަސީދު . ރަޖަމު . ރަޖަމުކުރުން . ރާޑި . ރިހަ . ރިހަބަތްޕެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ