...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލައިޓަރު
ނ.
ގޭސް ނުވަތަ ޕެޓްރޯލުފަދަ އެއްޗެއް އަޅައިގެން އަލިފާން ކެނޑުމުން ދިއްލޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ޢާންމުކޮށް ބިޑި ސުއްޓާ ސިގިރެޓްފަދަ ތަކެތި ރޯކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައިޓަރުހިލަ . ގާސްލައިޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ